Wat is een manometer?

Wat is een manometer?

Wat is nu eigenlijk een manometer? Wilt u duidelijkheid, lees verder.

De manometer

Een manometer is een meetmiddel waarmee druk wordt gemeten.
De meest gebruikte soort manometer is de metaalmanometer, deze wordt onder andere in cv-ketels gebruikt.
Verder wordt om bloeddruk te meten een bloeddrukmeter gebruikt en de barometer om luchtdruk te meten.

Wat voor vloeistof zit er in een manometer?

Voor kleine drukverschillen gebruikt men ethanol, voor grotere kwik.

Hoe werkt een manometer?

De metaalmanometer bevat een veerkrachtig metalen trommeltje.
Dit trommeltje wordt ingedrukt door de druk van het te meten gas of vloeistof.
Ingedrukt zal het trommeltje van vorm veranderen en deze verandering wordt omgezet in een meteruitslag.
Een ander soort metaalmanometer bevat een gekromd metalen buisje.
Ook dit buisje zal door de druk van een gas of vloeistof van vorm veranderen, waardoor een meter uitslaat.

Waarom dan laten kalibreren?

In veel gevallen gebruikt een bedrijf een meetmiddel voor een bepaald doel.
De nauwkeurigheid van het meetmiddel is hier dan vaak op afgestemd.
Indien het meetmiddel binnen de fabrieksspecificatie valt ontvangt de gebruiker een kalibratiecertificaat op serienummer en kalibratienummer.
Dit is het bewijs dat het apparaat aan de (inter)nationale standaarden voldoet.

Kies voor Kalibratie Centrum

Kalibratie Centrum kalibreert uw meetmiddelen bij u op locatie.
Kleine aantallen of kunt u uw meetmiddelen even missen?
Uiteraard kunnen we ook uw kalibraties in ons kalibratie laboratorium verzorgen.
Mogen we ook voor u kalibraties uitvoeren?