Wat is het, een kalibratiewagen?

Wat is het een kalibratiewagen?

Wat is nu eigenlijk een kalibratiewagen? Wilt u duidelijkheid, lees verder.

Wat is een kalibratiewagen?

Een kalibratiewagen is een mobiele werkplaats die op iedere locatie in het land op de werkplek van de klant de kalibraties kan verrichten.

Zijn er eisen aan verbonden?

Aan een kalibratiewagen zijn net als een standaard laboratorium eisen verbonden om de kalibraties aan meetmiddelen van de klant te kunnen uitvoeren.

Welke eisen komen er dan bij kijken?

Om als een kalibratie wagen te kunnen gaan kalibreren zijn enkele eisen aan verbonden zoals een standaard temperatuur en een stabiele vochtigheidsgraad.

Wat is een stabiele temperatuur?

Een stabiele temperatuur is een temperatuur die je middels een kachel of een airco kan beïnvloeden.
Deze temperatuur mag een 20% fluctueren maar moet wel tussen de 20 en 24 graden blijven om het uitzetten of krimpen tegen te gaan van het meetmiddel dat gekalibreerd dient te worden.
Hoe nauwkeuriger de eis is van de klant des te nauwkeuriger wordt de temperatuur in de kalibratiewagen.

Wat is dan de vochtigheidsgraad?

De relatieve luchtvochtigheid is een verhouding die aangeeft hoeveel waterdamp lucht bevat.
Ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten.
Een waarde van 100% wijst op de maximale hoeveelheid waterdamp: de lucht is dan verzadigd.
Om stabiel te zijn dient men dit te beheersen om corrosie van het meetmiddel tegen te gaan.

Staat dat dan ook op het kalibratierapport?

Op het kalibratierapport staat altijd de temperatuur en de relatieve vochtigheidsgraad van de meetomgeving.

Kies voor Kalibratie Centrum

Kalibratie Centrum kalibreert uw meetmiddelen bij u op locatie.
Kleine aantallen of kunt u uw meetmiddelen even missen?
Uiteraard kunnen we ook uw kalibraties in ons kalibratie laboratorium verzorgen.
Mogen we ook voor u kalibraties uitvoeren?